دوچرخه کورسی و کوهستان حرفه ای سطوتی

Professional Mountain & racing bikes

گالري عكس

 

 

فروشگاه و نمايشگاه دوچرخه هاي كورسي و كوهستان

سطوتي


تيم منتخب پيشكسوتان تهران

جاده امام زاده داوود

(از راست به چپ: اميد اسفندياري،مجيد ربيعي ،بهروز سطوتي) 


عكسهايي از مسابقات قهرماني كشور پيشكسوتان

شيراز (فسا)

تير ماه ۱۳۸۷

 

 

خط پايان


 

 از راست به چپ :(گلباد نژاد،نصر آبادي،خاني )


از راست :(سيامك ادبي، مجيد ربيعي،اميد اسفندياري،بهروز سطوتي)


تايم تريل

تيم تهران

مجيد ربيعي

اميد اسفندياري

 


 

 

 

سكوي تايم تريل

نفر اول تا سوم:ابوالفضل خاني ، بهروز سطوتي، شريف زاده


نفرات اول تا سوم:مجيد ربيعي، سيامك ادبي ، اميد اسفندياري 


 

شادي بچه هاي فسا از پيروزي


+ نوشته شده در  شنبه ۲۲ تیر۱۳۸۷ساعت 13:4  توسط  بهروزسطوتی  |